BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ

Hãy điền địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây để nhận được thông tin đăng nhập

Tôi chỉ sử dụng thông tin của bạn nhằm quản lý học viên và gửi những thông tin hữu ích về sức khỏe cho bạn. Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho tôi sử dụng thông tin, bằng cách nhấp vào dòng chữ "hủy đăng ký" ở cuối mỗi email tôi gửi cho bạn.

Close

Khóa học Đầu tiên để có sức khỏe tốt

Khóa học Sức khỏe miễn phí

Những Lời Khuyên Sức Khỏe Thực Hành (trị giá 500K)

Khóa học Những lời khuyên sức khỏe thực hành

Nếu bạn gặp tôi và hỏi một câu duy nhất: 

"Tôi phải làm gì để có sức khỏe tốt?" 

Thì những điều tôi tư vấn cho bạn, sẽ không nằm ngoài phạm vi của khóa học này.

Khóa học tập hợp những lời khuyên sức khỏe hàng đầu mà tôi thường dùng để tư vấn sức khỏe cho mọi người. Có những điều đơn giản mà ai cũng biết, nhưng cũng có rất nhiều điều đơn giản mà nhiều người không biết.

Nội dung kiến thức tương đương với một buổi tư vấn sức khỏe tổng quát chuyên sâu, với thời lượng tư vấn hơn 1 tiếng.

Bạn sẽ học được

Lối sống

Step 1

10 lời khuyên hàng đầu về lối sống ở nhiều góc độ khác nhau. Giúp bạn điều chỉnh lại lối sống một cách phù hợp để có sức khỏe tốt.

Dinh dưỡng

Step 1

10 lời khuyên hàng đầu về dinh dưỡng mà các bạn sẽ được tư vấn từ các chuyên gia dinh dưỡng khi bạn đi khám dinh dưỡng.

Vận động

Step 1

10 lời khuyên hàng đầu về chế độ vận động thể chất, giúp bạn nâng cao sức khỏe và tránh những sai lầm cơ bản trong tập luyện.

Kiến thức

Step 4

10 lời khuyên hàng đầu về kiến thức sức khỏe, giúp cài đặt ý thức bảo vệ và nâng cao sức khỏe vào trong tiềm thức của bạn.