Khóa học Đầu tiên để có sức khỏe tốt

Những lời khuyên sức khỏe thực hành

Kiến thức nền tảng để có sức khỏe tốt (trị giá 299USD)

Khóa học Những lời khuyên sức khỏe thực hành

Nếu bạn gặp tôi và hỏi một câu duy nhất:

"Tôi phải làm gì để có sức khỏe tốt?"

Thì những điều tôi tư vấn cho bạn, sẽ không nằm ngoài phạm vi của khóa học này.

Khóa học là hệ thống những lời khuyên sức khỏe thực hành được tôi sử dụng để tư vấn sức khỏe cho những khách hàng cao cấp - những người đã chi trả hơn 10 triệu/ gói dịch vụ sức khỏe.

Có rất nhiều kiến thức nền tảng trong những lời khuyên này, nhưng rất nhiều người không biết đến hoặc không hiểu, nên đã không áp dụng hoặc áp dụng sai lầm dẫn đến bệnh tật không đáng có.

Nội dung kiến thức tương đương với 8 buổi tư vấn sức khỏe tổng quát chuyên sâu, với tổng thời lượng tư vấn kéo dài hơn 4 tiếng.

Bạn sẽ học được

Lối sống

10 lời khuyên hàng đầu về lối sống ở nhiều góc độ khác nhau. Giúp bạn điều chỉnh lại lối sống một cách phù hợp để có sức khỏe tốt.

Dinh dưỡng

10 lời khuyên hàng đầu về dinh dưỡng mà các bạn sẽ được tư vấn từ các chuyên gia dinh dưỡng khi bạn đi khám dinh dưỡng.

Vận động

10 lời khuyên hàng đầu về chế độ vận động thể chất, giúp bạn nâng cao sức khỏe và tránh những sai lầm cơ bản trong tập luyện.

Kiến thức

10 lời khuyên hàng đầu về kiến thức sức khỏe, giúp cài đặt ý thức bảo vệ và nâng cao sức khỏe vào trong tiềm thức của bạn.

Bạn sẽ Nhận được

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ

Hãy điền địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây để nhận được thông tin đăng nhập

Tôi chỉ sử dụng thông tin của bạn nhằm quản lý học viên và gửi những thông tin hữu ích về sức khỏe cho bạn. Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho tôi sử dụng thông tin, bằng cách nhấp vào dòng chữ "hủy đăng ký" ở cuối mỗi email tôi gửi cho bạn.

Close
Page Created with OptimizePress