Nguyễn Văn Anh

Bs. Nguyễn Văn Anh
Cố vấn Sức khỏe & Dinh dưỡng

Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa năm 2007

Hiện nay, tôi tập trung nhiều hơn vào việc cố vấn, đào tạo và huấn luyện sức khỏe cá nhân, dựa trên nền tảng kiến thức và kinh nghiệm tôi đã học tập và tích lũy được qua nhiều năm làm việc.

Chào mừng bạn đến với trang web của tôi, mong rằng bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời và nhận được nhiều thông tin hữu ích.

Câu lạc bộ Dinh Dưỡng
Doctor Bear
Bệnh viện Pháp Việt